T R O S Z O K   W A R Z E C H A
ul. Akacjowa 58
43-450 Ustroń
tel.: +48 33/8587457
NIP : 548 -105-33-59
mgr inż. arch
A d a m   W a r z e c h a
nr. upr. 27 / 08 / SLOKK
tel.: 604 249 815
mgr inż. arch
Wioletta Troszok- Warzecha

tel.: 604 622 526

T R O S Z O K   W A R Z E C H A
ul. Akacjowa 58
43-450 Ustroń
tel.: +48 33/8587457
NIP : 548 -105-33-59
mgr inż. arch
A d a m   W a r z e c h a
nr. upr. 27 / 08 / SLOKK
tel.: 604 249 815
mgr inż. arch
Wioletta Troszok- Warzecha
tel.: 604 622 526